2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle

1r i 2n Cicle
Màsters

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica és un procés de caràcter formatiu i orientador que et permet disposar d’un suport continuat, per part d’un tutor, el qual t'ha d'ajudar a donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera. Es tracta doncs d'un acompanyament dels alumnes des que entreu a la universitat, fins que esteu preparats per a la vostra incorporació al món professional; fonamentalment, en aquells moments en els quals heu de prendre decisions.

A més, també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els què pots desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

-          Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en què puc participar com estudiant.

-          Orientació en la matrícula.

-          Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic.

-          Orientació en la incorporació al món laboral.

Les recomanacions del tutor no són vinculants, les decisions sobre el meu projecte acadèmic i professional són meves, però cal prendre-les amb serietat, en especial en confeccionar el meu itinerari curricular.


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories poden tenir diferent caràcter. Hi trobaràs:

-          Tutories en grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en grup fomentant la  vostra discussió i participació.

-          Tutories individuals: per quan vulguis consultar al vostre tutor temes de caràcter personal. Les has de sol·licitar tu.

-          Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor o el centre ja t'informaran de quines són interessants d’assistir.

Pots comunicar-te amb el teu tutor de manera presencial i virtual.

-          Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

-          Virtual: a través del Moodle E-tutories, o espai virtual de tutories (EVT). El qual pretén facilitar la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. S'accedeix en aquest espai  a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.

Durant els períodes de classe els tutors disposaran d’un horari d’atenció.

Es pot saber qui és el meu tutor i consultar el seu horari d’atenció a través de la pàgina de E-tutories al Moodle, apareix com una assignatura més al meu “espai moodle”. De totes maneres, en el cas que no sigui així, que no puguis visualitzar el nom del tutor o l'espai de tutories cal que ho posis en coneixement del centre, fent-t'ho saber a la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent per tal que resolgui la incidència.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és aleatòria. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi, seguint el procediment establert en el Pla d’Acció Tutorial (PAT) del Centre. En el nostre cas, com qui assigna el tutor és el Responsable d'Ensenyament, és a ell/ella a qui t'has d'adreçar exposant-li els motius.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

-   Abans de la matrícula, en cada curs, per tal de rebre orientació acadèmica en funció dels teus interessos i perfil acadèmic/professional.

-   Inici de cada curs. Si ets alumne de nou ingrés t’ajudarà a conèixer millor la universitat.

-   A mitjans de cada curs, per tal de fer un seguiment de com estàs evolucionant a nivell acadèmic i orientar-te en aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic.

-   Inici del segon semestre de cada curs, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon semestre.

-   A final de cada curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar el teu itinerari formatiu si és necessari.

-   Altres moments al llarg de la carrera, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.

De totes maneres, per saber-ho amb més concreció cal que consultis la seqüència del Pla d'Acció Turorial del teu centre i ensenyament; seqüència que trobaràs penjada en el teu espai de tutories.
El Pla d'Acció Tutorial de la Facultat de Turisme i Geografia

Per tenir més informació sobre les tutories sempre pots accedir a l'apartat del web del centre on es parla del Pla d'Acció Tutorial. Entra a l'enallç següent:

http://www.ftg.urv.cat/facultat/pla_accio_tutorial.html