2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Explicar els processos socioterritorials combinant les dimensions temporals i espacials
 A15 Comprendre conceptes i coneixements bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques
 A16 Aplicar tècniques i mètodes bàsics en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears