2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Sessió Magistral
A4
A15
A16
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis
A15
A16
15 30 45
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
A4
A15
A16
3 7 10
Proves pràctiques
A15
A16
2 7 9
Proves de desenvolupament
A15
A16
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat