2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Turisme i Geografia
A A 
català 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  PRINCIPIS D'ECONOMIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes.
Presentació de l'assignatura: els continguts i el funcionament, com s'avaluarà, què és el que s'ha de fer i què es demana.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Són classes d'uns 50 minuts on el professor exposa els conceptes teòrics corresponents al temari.
Resolució de problemes, exercicis En aquestes classes els alumnes resoldran a la pissarra alguns dels exercicis proposats prèviament.
Atenció personalitzada Consultes individuals.