2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Pla d'acció tutorial
1r Cicle

1r i 2n Cicle

Què és la tutoria acadèmica?

La tutoria acadèmica et permet disposar d’un suport continuat per part d’un tutor, per tal de donar resposta als problemes i necessitats relacionats amb la teva vida universitària.

Cada alumne disposa d’un tutor des de que comença fins que acaba la carrera.

A més a més també disposes d’altres recursos, com cursos i jornades amb els quals es pretén desenvolupar habilitats transversals.


Per a què em pot ser útil la tutoria?

La tutoria em pot ser útil per a:

- Ubicar-me amb facilitat a la universitat, conèixer els serveis dels que disposo i els òrgans en que puc participar com estudiant.

- Orientació en la matrícula.

- Aprendre habilitats i tècniques per a millorar el meu rendiment acadèmic.

- Orientació en la presa de decisions de caràcter acadèmic

- Suport en la incorporació al món laboral


Com estan organitzades les tutories?

Les tutories que assistiràs poder estar organitzades amb tres tipus d’activitats:

-  Tutories en petit grup: per a temes de caràcter formatiu i informatiu on sigui necessari treballar en petit grup fomentant la  vostra discussió i participació.

-  Tutories individuals: quan vulguis consultar al teu tutor temes de caràcter personal. Les heu de sol·licitar vosaltres.

-  Seminaris/jornades/cursos: de caràcter formatiu. El tutor us informarà de quines són interessants d’assistir.

Podeu comunicar-vos amb el vostre tutor de manera presencial i virtual.

-  Presencial: quan us trobeu físicament en un mateix lloc amb el tutor.

-  Virtual: a través de Moodle: E-tutories. E-tutories pretén facilitar-te la comunicació amb el tutor, acordar un dia i hora per a la tutoria i disposar d’informació important. Accediràs en aquest espai  a través de la pàgina: http://moodle.urv.cat

Els centres i els departaments assignen un tutor de forma individualitzada a cada alumne.


Qui és el meu tutor/a?

El tutor és un professor de la teva carrera, un professor amb coneixements en l'ensenyament dels alumnes que tutoritza.


Com s'assigna el tutor/a a cada alumne?

L’assignació és a l’atzar. En cas que hi hagi problemes d’enteniment entre un tutor i alumne existeix la possibilitat de sol·licitar un canvi.


En quins moments és recomanable anar a les tutories?

- Inici de curs, sobre tot si ets alumne de nou ingrés t’ajudarà a conèixer millor la universitat.

- A mitjans de curs, per tal de fer un seguiment de com estàs evolucionant a nivell acadèmic i orientar-te en aspectes relacionats amb el teu rendiment acadèmic.

- Inici del segon semestre, sobretot si ets alumne de nou ingrés, per tal de revisar els resultats acadèmics del primer semestre i orientar la planificació i dedicació en el segon semestre.

- A final de curs, per tal de revisar el nivell de preparació de les matèries i revisar el teu itinerari formatiu si és necessari.

- Altres moments al llarg de la carrera, quan t’interessi parlar amb el teu tutor.