2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A18
A31
B1
2 3 5
Sessió Magistral
B2
B3
32 46 78
Atenció personalitzada
B2
B3
2 1 3
 
Proves pràctiques
A31
B4
C3
4 10 14
Proves objectives de tipus test
A31
B4
C3
4 10 14
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat