2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
B2
B3
Examen tipus test amb un problema a resoldre 60 %
Proves pràctiques
A31
B4
C3
Prova pràctica amb raonament geotècnic i prova pràctica d'avaluació geotècnica 30 %
Altres   10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

- Examen tipus test i

problema de raonament geotècnic

enfront d'una futura obra
- Dos exercicis pràctis obligatòris al llarg de l'assignatura: una de raonament geotècnic i una de resolució/avaluació geotècnica. La presentació es realitzarà

dos setmanes

després de la seva proposta.
- Es proposarà un exercici pràctic optatiu consistent en l'avaluació de riscos geològics d'una zona exposada per l'alumne i corroborada pel professor. La presentació es realitzarà

dos setmanes

després de la seva proposta.


Avaluació de l'assignatura: 60% examen i problema raonament geotècnic, 30% exercicis obligatoris i 10% exercici optatiu.