2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  GEOTÈCNIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A31
B4
C3
Exercicis d'avaluació geotècnica 40 %
Proves objectives de tipus test
A31
B4
C3
Resolució qüestions geotècniques i problemes específics 60 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà de la següent forma:

- Dos proves parcials tipus test i un problema a resoldre al llarg de l'assignatura

-Tres exercicis pràctis obligatòris al llarg de l'assignatura: 1er-problema a resoldre amb raonament geotècnic (10%); 2on-avaluació geotècnica d'una zona (15%); 3er-resolució problema amb raonament geotècnic (15%)

Termini màxim d'entrega: dos setmanes després de la seva proposta.

Avaluació de l'assignatura:

60% proves parcials i 40% problemes a resoldre al llarg del curs


Segona convocatòria:en el cas de no superar el curs d'avaluació continuada es procedirà a una segona convocatòria on l'avaluació es realitzarà amb la mateixa fórmula del curs. En el cas de no realitzar els exercicis pràctics durant el curs se'n proposaran de suplementaris o de substitució a resoldre amb un termini màxim de 10 dies