2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A21 Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes tècniques i constructives.
 A36 Coneixement de l'estructura professional, l'organització col·legial, l'organització d'oficines professionals, els aspectes deontològics, la responsabilitat civil i els procediments administratius de gestió i tramitació professional.
 A40 Coneixement dels mètodes de valoració i peritatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5 Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B8 Fonamenta la seva descripció del context del projecte en evidències i dades alhora que coneix i localitza els recursos legals i econòmics en l’ àrea on es desenvolupa el projecte
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones