2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Continguts
Tema Subtema
Sessió introductòria La classe començarà puntualment
Aquesta casse, i les següents, tindran paral·lelismes via Moodle
Presentació del curs i de les tasques a realitzar.
Coneixement del grup.
Assignació d'equips i grups de treball.
Debat La classe començarà puntualment
Les sessions de debat s'alternaran amb sessions teòriques, al llarg del quadrimestre.
Els grups de debat establiran les normes del joc en un marc ideal, sobre quatre aspectes diferents:
- relació entre persones i amb l'administració (codi civil i penal, legislació bàsica sobre administració)
- necessitats dels usuaris dels edificis
- condicionants de l'edificació
- condicionants del territori
Els grups de debat compararan les seves normes del joc amb la normativa existent en el marc real a Catalunya.
El professor actuarà com a moderador dels debats i introduirà propostes, preguntes, o zitzània per augmentar el debat.
La possibilitat que existeixin alumnes provinents d'intercanvi permetrà conèixer altres marcs reals - els dels seus respectius llocs de procedència.
Classes teòriques (dues) Aquestes classes s'alternaran amb els dies de debat, sense data concreta (dependrà del caràcter del grup i del primer dia de classe)
Les fonts del Dret
El marc institucional i l'Administració pública
Breu resum d'història de la legislació sobre arquitectura
La pràctica de l'arquitectura legal (treballs en equip) La pràctica pericial i forense
Les valoracions
Planejament, gestió, disciplina urbanística