2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Atenció personalitzada
Descripció
A cinquè de carrera es pretén que l'alumnat estigui a punt de fer el pas cap a la seva activitat professional, de manera autònoma. L'atenció personalitzada no pot, doncs, en un cinquè nivell de carrera superior, suplir les mancances de coneixements tècnics, ni les mancances intel·lectives, ni les mancances emocionals. La funció del professor consisteix en "acompanyar" i "orientar" (però no pas "donar-li" res) l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge i en conèixer si ha assolit la capacitat per desenvolupar les seves tasques de graduat (i, concretament, d'arquitecte) dintre de la Societat. Per aquest motiu es preveu la revisió d'un diari del procés d'aprenentatge que permeti conèixer els processos pels que l'alumnat ha passat al llarg de l'assignatura. El professor, per altra banda, ha d'estar a disposició de l'alumnat per resoldre dubtes i queixes, i per orientar en el procés. El primer dia de classe s'establirà un horari de consultes presencials (en despatx) així com altres mètodes de contacte amb el professor (campus virtual, correu-e, telèfon).