2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  ARQUITECTURA LEGAL
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GESTIÓ PROFESSIONAL/22204133
PRÀCTIQUES EXTERNES III/22204503
INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT./22204213


 
Altres comentaris
En aquesta assignatura es preveu que moltes activitats es facin en equips o en grups de treball. Es recomana, per tant, que cada persona pugui descriure's i sigui conscient de quins són els seus punts forts i quins són els seus punts febles. Igualment, es recomana que cada persona participi activament en els debats, ja sigui via fòrum telemàtic, ja sigui via debats en els grups i sessions de treball. En el cas que alguna persona consideri que es troba en desigualtat d'oportunitats respecte a la resta d'alumnat, a causa dels possibles punts febles que (suposadament) pugui tenir, cal que ho notifiqui al professor.