2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A53 Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.