2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Continguts
Tema Subtema1. Els catàlegs 1.1. Algunes reflexions sobre la conservació i restauració del patrimoni modern
1.2. Situació del patrimoni arquitectònic modern a Tarragona
1.3. Presentació i definició del CAIT (Centre d’anàlisi del territori a Tarragona)
1.4. Presentació de treballs del CAIT en curs
2. Registrar el territori 2.1 Sistemes de represntació GIS
2.2 Sistemes de representació dinámica
3. Registres del territori 3.1 Telègrafs óptics
3.2 Ponts i fluids del territori
3.3 Restes de fortificacions republicanes
3.4 Delta de l'Ebre
3.5 Arquitectura moderna i contemporánea