2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.
Presentacions / exposicions Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels estudiants i presentació de l’assignatura.
En un context virtual o semipresencial:
Activitats encaminades a la presa de contacte, presentar l'assignatura i recollir informació dels estudiants, mitjançant l'ús de fòrums de presentació, sessions presencials mitjançant webconferència (Adobe Connect), presentacions gravades en vídeo pel professor i / o documentació publicada a l'aula virtual (Moodle) per a la seva lectura pels estudiants.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Treballs Treballs que realitza l'alumne
Atenció personalitzada El Taller consta d’una part teòrica i una de pràctica. Els projectes pràctics es desenvolupen a l’aula en sessions presencials i requereixen una dedicació complementària dels estudiants al desenvolupament dels projectes sense tutela.
Té un caràcter progressiu i permet l’adquisició competencial acumulativa.
(*) Aquesta metodologia és referència en el Grau d’ Arquitecte segons la ORDEN ECI 3856/2007, de 27 de desembre.