2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Atenció personalitzada
Descripció
El curs combina les classes teòriques, les visistes al territori i els treballs pràctics, que es poden organitzar individualment o en grup. Aquests treballs pràctics es desenvolupen per part dels estudiants de manera autònoma i es comenten a l’aula en sessions presencials, tant amb correccions individualitzades com col·lectives. El seguiment de la feina de taller de tots i cadascun dels estudiants es combina amb les diferents classes teòriques i les visites.