2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A53
C3
Els alumnes tenen exposicions públiques de la seva feina durant el curs, tant del material gràfic com de les feines de recerca.

El curs contempla una última presentació col·lectiva de tota la feina feta, que pot incloure el muntatge d'una exposició.
30%
Treballs
A53
B7
B8
C3
Els alumnes han de lliurar els treballs i supòsits pràctics en format paper i en format digital seguint els criteris de presentació que s'establiran per a cada tema d'estudi. 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no aprovin l'assignatura amb l'avaluació continua han de lliurar de nou la feina pràctica a la segona convocatòria

Aquest segon lliurament ha d'incorporar algun registre o tipus d'anàlisi que hagi estat objecte d'estudi durant el curs i tractat en alguna de les sessions teòriques.