2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA.
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A52 Resoldre l'acondicionament ambiental per mitjà de tècniques de disseny passiu i/o actiu amb aplicació d'energies renovables
Dissenyar solucions arquitectòniques que disminueixen al màxim tant els recursos materials com energètics necessaris per a la seva construcció i durant el seu cicle de vida.
 A63 Analitzar les possibilitats bioclimàtiques que ofereix tan l'entorn com el tipus de vivenda que es pretén construir
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B7 Coneix el concepte de desenvolupament sostenibilista
Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Coneix les eines i els processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny i l'avaluació de solucions
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús