2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA.
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 3 5
Esdeveniments científics i/o divulgatius
A63
B7
8 12 20
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A52
C3
8 12 20
Atenció personalitzada
1 1.5 2.5
 
Proves pràctiques
A52
A63
B7
C3
21 31.5 52.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat