2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Assignatures
  SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA.
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A52
A63
B7
C3
Es realitzaran en grups de 2 a 3 alumnes i es faran dues entregues. En funció del nombre d'alumnes pot variar la formació dels grups 100%
Altres  

Es valorarà l'assistència a classe

 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria és una entrega individual en paper amb un pes del 100% de la nota.