2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204001 DIBUIX ARQUITECTÒNIC I 1Q
Formació bàsica 6
22204007 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
22204003 GEOMETRIA DESCRIPTIVA I 1Q
Formació bàsica 6
22204101 INTRODUCCIÓ A PROJECTES I 1Q
Obligatòria 6
22204010 MATEMÀTIQUES I 1Q
Formació bàsica 6
22204006 ART I ARQUITECTURA 2Q
Formació bàsica 6
22204002 DIBUIX ARQUITECTÒNIC II 2Q
Formació bàsica 6
22204004 GEOMETRIA DESCRIPTIVA II 2Q
Formació bàsica 6
22204102 INTRODUCCIÓ A PROJECTES II 2Q
Obligatòria 6
22204009 MATEMÀTIQUES II 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204111 CONSTRUCCIÓ I 1Q
Obligatòria 6
22204118 ESTRUCTURES I 1Q
2Q
Obligatòria 6
22204008 FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS 1Q
Formació bàsica 6
22204103 URBANISME I PROJECTES I 1Q
Obligatòria 12
22204112 CONSTRUCCIÓ II 2Q
Obligatòria 4
22204126 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I 2Q
Obligatòria 4
22204122 INSTAL·LACIONS I 2Q
Obligatòria 4
22204005 TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
22204104 URBANISME I PROJECTES II 2Q
Obligatòria 12
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204113 CONSTRUCCIÓ III 1Q
Obligatòria 4
22204119 ESTRUCTURES II 1Q
Obligatòria 4
22204128 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II 1Q
Obligatòria 3
22204123 INSTAL·LACIONS II 1Q
Obligatòria 3
22204129 TEORIA DE L'ARQUITECTURA 1Q
Obligatòria 4
22204105 URBANISME I PROJECTES III 1Q
Obligatòria 12
22204114 CONSTRUCCIÓ IV 2Q
Obligatòria 6
22204120 ESTRUCTURES III 2Q
Obligatòria 4
22204116 GEOTÈCNIA 2Q
Obligatòria 4
22204127 HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III 2Q
Obligatòria 4
22204106 URBANISME I PROJECTES IV 2Q
Obligatòria 12
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204132 AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 1Q
Obligatòria 4
22204131 COMPOSICIÓ I 1Q
Obligatòria 4
22204115 CONSTRUCCIÓ V 1Q
Obligatòria 6
22204121 ESTRUCTURES IV 1Q
Obligatòria 4
22204107 URBANISME I PROJECTES V 1Q
Obligatòria 12
22204130 COMPOSICIÓ II 2Q
Obligatòria 4
22204133 GESTIÓ PROFESSIONAL 2Q
Obligatòria 3
22204124 INSTAL·LACIONS III 2Q
Obligatòria 3
22204108 URBANISME I PROJECTES VI 2Q
Obligatòria 12
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204134 ARQUITECTURA LEGAL 1Q
Obligatòria 4
22204125 INSTAL·LACIONS IV 1Q
Obligatòria 4
22204117 PATOLOGIES I REHABILITACIÓ 1Q
Obligatòria 6
22204109 URBANISME I PROJECTES VII 1Q
Obligatòria 12
22204110 URBANISME I PROJECTES VIII 2Q
Obligatòria 12
Sisè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204301 PROJECTE DE FI DE GRAU AN
Treball fi de grau 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
22204213 INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT. 1Q
Optativa 4
22204210 PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS 1Q
Optativa 4
22204501 PRÀCTIQUES EXTERNES II 1Q
Pràctiques Externes optatives 4
22204216 ANÀLISI ESTRUCTURAL DELS EDIFICIS HISTÒRICS 2Q
Optativa 6
22204209 ARQUEOLOGIA I ARQUITECTURA EN LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 2Q
Optativa 4
22204211 CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA 2Q
Optativa 4
22204217 EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE 2Q
Optativa 6
22204218 ESTRUCTURES SINGULARS 2Q
Optativa 4
22204203 ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT 2Q
Optativa 3
22204212 PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI 2Q
Optativa 4
22204502 PRÀCTIQUES EXTERNES I 2Q
Pràctiques Externes optatives 4
22204503 PRÀCTIQUES EXTERNES III 2Q
Pràctiques Externes optatives 4
22204206 REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT 2Q
Optativa 6
22204215 SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA. 2Q
Optativa 4
22204205 TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 2Q
Optativa 6
22204207 TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS 2Q
Optativa 4