2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Currículum Nuclear

Grau d'Arquitectura: Currículum Nuclear


    • Aquells alumnes que s’adaptin al grau d’Arquitectura procedents de plans d’estudis regulats per l’anterior normativa i que se’ls reconegui, totalment o parcial les assignatures del grau que incorporen la competència C1 del currículum nuclear: Llengua estrangera; se’ls considerarà que han superat l’assignatura però NO la competència.
    • Es per això que l’hauran d’acreditar lliurant a la secretaria del Centre un certificat del nivell d’anglès exigit (B1) o elaborant i presentant el treball de fi de grau en anglès