2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
 
 
Grau d'Arquitectura (2010)
 Currículum Nuclear

Grau d'Arquitectura: Currículum Nuclear

Les diferents competències nuclears s'adquireixen de la següent manera:

    • Aquells alumnes que s’adaptin al grau d’Arquitectura procedents de plans d’estudis regulats per l’anterior normativa i que se’ls reconegui, totalment o parcial les assignatures del grau que incorporen la competència C1 del currículum nuclear: Llengua estrangera; se’ls considerarà que han superat l’assignatura però NO la competència.
    • Es per això que l’hauran d’acreditar lliurant a la secretaria del Centre un certificat del nivell exigit (B1) o elaborant i presentant el treball de fi de grau en anglès.

           A PARTIR DEL CURS 2014-15:

Per adquirir la C1: Llengua Estrangera tots els estudiants hauran d'ACREDITAR que poseeixen el nivell B2.

          Aquesta competència no es podrà adquirir de manera integrada com fins al curs 2013-14.

Per a més informació:
          http://www.urv.cat/ca/temp/estudis/credits/est-adm-curs-14-15-o-c-post/