2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursCinquè CursSisè CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
2
2
0
4
0
0
1
DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
2
2
2
0
4
0
0
2
DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
2
2
2
0
4
0
0
3
GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
2
2
2
0
4
0
0
4
GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
2
2
2
0
4
0
0
6
ART I ARQUITECTURA
2
2
2
0
4
0
0
7
FÍSICA
2
2
2
0
4
0
0
9
MATEMÀTIQUES II
2
2
2
0
4
0
1
0
MATEMÀTIQUES I
2
2
2
0
4
1
0
1
INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
2
2
2
0
4
1
0
2
INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
2
2
2
0
4
0
0
5
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
2
2
2
0
4
0
0
8
FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
2
2
2
0
4
1
0
3
URBANISME I PROJECTES I
2
2
2
0
4
1
0
4
URBANISME I PROJECTES II
2
2
2
0
4
1
1
1
CONSTRUCCIÓ I
2
2
2
0
4
1
1
2
CONSTRUCCIÓ II
2
2
2
0
4
1
1
8
ESTRUCTURES I
2
2
2
0
4
1
2
2
INSTAL·LACIONS I
2
2
2
0
4
1
2
6
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
2
2
2
0
4
1
0
5
URBANISME I PROJECTES III
2
2
2
0
4
1
0
6
URBANISME I PROJECTES IV
2
2
2
0
4
1
1
3
CONSTRUCCIÓ III
2
2
2
0
4
1
1
4
CONSTRUCCIÓ IV
2
2
2
0
4
1
1
6
GEOTÈCNIA
2
2
2
0
4
1
1
9
ESTRUCTURES II
2
2
2
0
4
1
2
0
ESTRUCTURES III
2
2
2
0
4
1
2
3
INSTAL·LACIONS II
2
2
2
0
4
1
2
7
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
2
2
2
0
4
1
2
8
HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
2
2
2
0
4
1
2
9
TEORIA DE L'ARQUITECTURA
2
2
2
0
4
1
0
7
URBANISME I PROJECTES V
2
2
2
0
4
1
0
8
URBANISME I PROJECTES VI
2
2
2
0
4
1
1
5
CONSTRUCCIÓ V
2
2
2
0
4
1
2
1
ESTRUCTURES IV
2
2
2
0
4
1
2
4
INSTAL·LACIONS III
2
2
2
0
4
1
3
0
COMPOSICIÓ II
2
2
2
0
4
1
3
1
COMPOSICIÓ I
2
2
2
0
4
1
3
2
AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
2
2
2
0
4
1
3
3
GESTIÓ PROFESSIONAL
2
2
2
0
4
1
0
9
URBANISME I PROJECTES VII
2
2
2
0
4
1
1
0
URBANISME I PROJECTES VIII
2
2
2
0
4
1
1
7
PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
2
2
2
0
4
1
2
5
INSTAL·LACIONS IV
2
2
2
0
4
1
3
4
ARQUITECTURA LEGAL
2
2
2
0
4
3
0
1
PROJECTE DE FI DE GRAU
2
2
2
0
4
2
0
3
ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
2
2
2
0
4
2
0
5
TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
2
2
2
0
4
2
0
6
REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
2
2
2
0
4
2
0
7
TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
2
2
2
0
4
2
1
0
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
2
2
2
0
4
2
1
1
CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
2
2
2
0
4
2
1
2
PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
2
2
2
0
4
2
1
3
INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
2
2
2
0
4
2
1
4
PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
2
2
2
0
4
2
1
5
SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
2
2
2
0
4
2
1
7
EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
2
2
2
0
4
2
1
8
ESTRUCTURES SINGULARS
2
2
2
0
4
2
1
9
GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
2
2
2
0
4
2
2
0
SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
2
2
2
0
4
5
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES II
2
2
2
0
4
5
0
2
PRÀCTIQUES EXTERNES I
2
2
2
0
4
5
0
3
PRÀCTIQUES EXTERNES III
A1Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
RA1 Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3 Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA4Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A2Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció
RA1Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A3Aptitud per dominar les tècniques de dibuix
RA1 Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A4Aptitud per dominar les tècniques de dibuix informàtiques
RA1Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A5Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació
espacial
RA1 Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A6Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i
les lleis de la percepció visual
RA1Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204007/FÍSICA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204007/FÍSICA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A7Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
RA1Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2 Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Realització de representacions gràfiques basades en els sistemes de representació espacial, la
teoria de la forma. les lleis de la percepció visual i la geometria.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A8Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament
gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
RA1Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Representació d'espais i objectes amb criteris de proporció i identificació dels atributs visuals
per mitjà de tècniques tradicionals i informàtiques.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Aixecament gràfic d'edificis i espais urbans per aplicació de tècniques convencionals i de
restitució científica.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204007/FÍSICA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Coneixement de la història de l'arquitectura, les seves formes constructives i les bases de les
tradicions arquitectòniques de la cultura occidental aplicades a la restauració virtual del
patrimoni arquitectònic i de llocs de la ciutat històrica

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA4Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204007/FÍSICA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204118/ESTRUCTURES I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204116/GEOTÈCNIA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204119/ESTRUCTURES II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204120/ESTRUCTURES III
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA4 - Aixecar amb precissió elementas patrimonials amb tot tipus de mitjans

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA5Explicar científicament el procés de document i aixecament
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204007/FÍSICA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204118/ESTRUCTURES I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204116/GEOTÈCNIA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204119/ESTRUCTURES II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204120/ESTRUCTURES III
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA5 - Explicar científicament el procés de document i aixecament

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA6Documentar-se i documentar la història d'edificis antics
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204007/FÍSICA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204118/ESTRUCTURES I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204116/GEOTÈCNIA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204119/ESTRUCTURES II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204120/ESTRUCTURES III
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA6 - Documentar-se i documentar la història d'edificis antics

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A9Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de la mecànica
general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials
RA1Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb la mecànica, l'estàtica, la geometria de
masses, els camps vectorials i tensoriales, la termodinàmica, l'acústica, l'òptica, la mecànica
de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A10Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de termodinàmica,
acústica i òptica
RA1Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Interpretació de resultats de pràctiques en laboratoris sobre assajos bàsics.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A11Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de
fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme
RA1Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204007/FÍSICA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Integració de coneixements en la resolució de problemes amb aplicacions tècniques

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A12Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia,
hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny
RA1 Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Representació de les superfícies topogràfiques i resolució d'intervencions de modificació del
terreny.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A13Coneixement aplicat del càlcul numèric, la geometria analítica i diferencial i els mètodes
algebraics
RA1Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204007/FÍSICA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Integració de coneixements per a la resolució de preguntes amb desenvolupaments de càlcul i/o amb
aplicacions tècniques de profunditat

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Utilització dels coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric, la geometria analítica
i diferencial i els mètodes algebraics.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A14Coneixement adequat de les bases artístiques
RA1 Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneixement i enteniment de les relacions i correspondències entre les arts plàstiques modernes i
contemporànies, pintura, escultura i arquitectura.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2 Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneixement de noves afinitats en els moviments contemporanis.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3 Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Realització de treballs sobre els paral·lelismes existents en l'evolució recent de l'art i
l'arquitectura.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A15Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar
estructures d'edificació
RA1 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneixement aplicat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA3Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204007/FÍSICA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA3 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A16Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans sistemes de
divisió interior, fusteria, escales i altres obra acabada
RA1Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A17Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans sistemes de
tancament, coberta i altres obra gruixuda
RA1Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneixement aplicat al projecte d'execució dels detalls constructius.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A18Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans solucions de
fonamentació
RA1 Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Projectar edificis i conjunts urbans integrant el disseny i càlcul dels sistemes constructius de
divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada; els sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda i les solucions de fonamentació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives al disseny i càlcul de les
estructures d'edificació.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A19Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar
instal·lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües
RA1Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204007/FÍSICA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A20Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar
instal·lacions de calefacció i de climatització.
RA1Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204007/FÍSICA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular instal·lacions de subministrament, tractament i
evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització en edificis i conjunts urbans i la seva
integració en el projecte constructiu, amb previsió i dimensionament dels espais de servei i
manteniment.

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204007/FÍSICA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204118/ESTRUCTURES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204116/GEOTÈCNIA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204119/ESTRUCTURES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204120/ESTRUCTURES III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA2 - Capacitat per concebre, dissenyar i calcular estructures i fonamentacions d'edificis i conjunts
urbans i integrar les solucions estructurals en el projecte d'edificació

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
A21Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
RA1Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204007/FÍSICA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204112/CONSTRUCCIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204118/ESTRUCTURES I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204122/INSTAL·LACIONS I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204126/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204105/URBANISME I PROJECTES III
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204106/URBANISME I PROJECTES IV
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204113/CONSTRUCCIÓ III
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204114/CONSTRUCCIÓ IV
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204116/GEOTÈCNIA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204119/ESTRUCTURES II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204120/ESTRUCTURES III
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204123/INSTAL·LACIONS II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204127/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA III
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204128/HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204129/TEORIA DE L'ARQUITECTURA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204107/URBANISME I PROJECTES V
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204108/URBANISME I PROJECTES VI
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204115/CONSTRUCCIÓ V
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204121/ESTRUCTURES IV
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204124/INSTAL·LACIONS III
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204130/COMPOSICIÓ II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204131/COMPOSICIÓ I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204132/AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204133/GESTIÓ PROFESSIONAL
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204109/URBANISME I PROJECTES VII
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204110/URBANISME I PROJECTES VIII
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204117/PATOLOGIES I REHABILITACIÓ
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204125/INSTAL·LACIONS IV
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204134/ARQUITECTURA LEGAL
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204301/PROJECTE DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204203/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204205/TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204206/REPRESENTACIÓ I RESTAURACIÓ VIRTUAL. PATRIMONI I CIUTAT
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204207/TERRITORI I PAISATGE. PROJECTES TERRITORIALS
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204210/PATRIMONI ARQUITECTÒNIC. ANÀLISI I INTERVENCIONS
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204211/CENTRES HISTÒRICS I RENOVACIÓ URBANA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204212/PLANEJAMENT I TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DEL LITORAL MEDITERRANI
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204213/INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204214/PROJECTAR LA CIUTAT. HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204215/SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT CONTEMPORÀNIA
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204217/EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. TEORIA I MÈTODE
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204218/ESTRUCTURES SINGULARS
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204219/GÈNERE, CIÈNCIA I CANVI SOCIAL
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204220/SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204501/PRÀCTIQUES EXTERNES II
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204502/PRÀCTIQUES EXTERNES I
    RA1 - Coneixement aplicat de les normes tècniques i constructives

22204503/PRÀCTIQUES EXTERNES III
 RA2Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204001/DIBUIX ARQUITECTÒNIC I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204002/DIBUIX ARQUITECTÒNIC II
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204003/GEOMETRIA DESCRIPTIVA I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204004/GEOMETRIA DESCRIPTIVA II
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204006/ART I ARQUITECTURA
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204007/FÍSICA
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204009/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204010/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204101/INTRODUCCIÓ A PROJECTES I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204102/INTRODUCCIÓ A PROJECTES II
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204005/TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204008/FÍSICA DE LES INSTAL·LACIONS
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204103/URBANISME I PROJECTES I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204104/URBANISME I PROJECTES II
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204111/CONSTRUCCIÓ I
    RA2 - Comprensió del marc normatiu general de la professió d'arquitecte i aplicació de les normes
tècniques i constructives.

22204112/CONSTRUCCIÓ II