DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) PRÀCTICUM I Codi 11101015
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Física (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 0 4.5 Troncal Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general -Conèixer el funcionament i organització del centre. -Conèixer els plans, projectes i experiències innovadores que es duen a terme en el centre. -Analitzar el funcionament i organització de l'aula en què es realitzen les pràctiques mitjançant una observació participativa i orientada pels tutors. -Col·laborar amb el mestre tutor o la mestra tutora en les labors que caracteritzen l'acció professional. -Participar en tasques habituals i en activitats puntuals que permetin a l'alumnat integrar-se en la dinàmica de la classe. -Participar en la vida del Centre, en les reunions i activitats extraescolars del curs i etapa en què es realitzen les pràctiques.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent