DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ICONOGRAFIA Codi 12204002
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
LIAÑO MARTÍNEZ, EMMA MARÍA DEL PILAR
SERRANO COLL, MARTA
Adreça electrònica marta.serrano@urv.cat
Professors/es
SERRANO COLL, MARTA
Web
Descripció general Els estudis d'iconografia pretenen aconseguir la identificació, lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui el que sigui el seu gènere, amb la intenció d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent