DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) SOCIETAT I CULTURA A L'ANTIGUITAT Codi 12204004
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Unitat Predepartamental d'Arquitectura
Coordinador/a
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
BEA CASTAÑO, DAVID
DILOLI FONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.diloli@urv.cat
elisabet.huntingford@urv.cat
david.bea@urv.cat
Professors/es
DILOLI FONS, JORDI
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
BEA CASTAÑO, DAVID
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura es pretén que l’alumne conegui els processos de formació de les primeres societats estatals, l’aparició de l’urbanisme, l’escriptura, les diferents formes d’organització social, política i econòmica i l’art com a representació del poder polític i religiós en un espai geogràfic determinat: Egipte i el Proper Orient i la Mediterrània Oriental. La informació que proporciona aquesta assignatura als alumnes es completa amb la que obtenen a Història Antiga Universal per tal d’oferir una panoràmica complerta sobre el desenvolupament de les societats històriques Mediterrànies i del Proper Orient, incidint en cada un dels blocs culturals de forma diacrònica però relacionant-los sincrònicament.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent