DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) GEOGRAFIA: TERRITORI I SOCIETAT I Codi 12204007
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Geografia
Coordinador/a
FERRAN MERCADÉ, JOAN
SERRANO GINÉ, DAVID
Adreça electrònica david.serrano@urv.cat
joan.ferran@urv.cat
Professors/es
SERRANO GINÉ, DAVID
FERRAN MERCADÉ, JOAN
Web http://www.urv.cat/upgeo/
Descripció general Assignatura on s'analitzen els principals elements del sistema territorial i les seves interrelacions: medi natural i medi humà. Intenta al mateix temps proporcionar als alumnes eines d'anàlisi geogràfiques útils per a la Història i la Història de l'Art
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent