DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) ANTROPOLOGIA CULTURAL Codi 12204010
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN
SORONELLAS MASDEU, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica mariamontserrat.soronellas@urv.c
agusti.andreu@urv.cat
Professors/es
SORONELLAS MASDEU, MARIA MONTSERRAT
ANDREU TOMÀS, AGUSTÍN
Web
Descripció general L'assignatura és una introducció a les principals aportacions de l'Antropologia Cultural al coneixement dels sistemes socioculturals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent