DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HISTÒRIA MODERNA Codi 12204106
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Adreça electrònica jose.fabregas@urv.cat
Professors/es
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Web
Descripció general El contingut es refereix als principals esdeveniments polítics, econòmics i socials, que es van produir a Europa i zones d'influència dels països europeus des del segle XV fins el trencament de l'Antic Règim.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent