DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) METODOLOGIA HISTÒRICA Codi 12204114
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
SALA RAMOS, ROBERT
DUCH PLANA, MONTSERRAT
ROIG ROSICH, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepmaria.roig@urv.cat
montserrat.duch@urv.cat
robert.sala@urv.cat
Professors/es
ROIG ROSICH, JOSEP MARIA
DUCH PLANA, MONTSERRAT
SALA RAMOS, ROBERT
Web
Descripció general Aquesta assignatura ha de permetre conèixer els diversos mètodes per a la recerca. També es presenta com a eina útil per a la realització de treballs d’investigació parant atenció a les tipologies documentals més generals, les seves possibilitats i la forma com poden ser treballades per tal de treure’n dades per a la recerca històrica. Els objectius de la matèria són, per tant, a nivell teòric i a nivell pràctic, i es resumeixen en dos aspectes generals: els métodes de diverses escoles historiogràfiques i l’aplicació d’aquestes en els documents o altres testimonis històrics procedents de l'arqueologia o altres.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent