DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HISTÒRIA ANTIGA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA Codi 12204202
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
DILOLI FONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.diloli@urv.cat
Professors/es
DILOLI FONS, JORDI
Web
Descripció general Plantegem aquesta assignatura com una aproximació a l’estudi dels pobles que van ocupar la Península Ibèrica des de la Protohistòria recent fins al Baix Imperi, fent especial incidència en l’evolució de les societats preromanes, la formació i evolució de la cultura ibèrica, la presència cartaginesa al sud peninsular, la conquesta i romanització de la Península i la implantació dels models socio- polítics impulsats per Roma a partir de l’època imperial.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent