DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) HISTÒRIA MODERNA D'ESPANYA Codi 12204204
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Adreça electrònica jose.fabregas@urv.cat
Professors/es
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Aprofundir en el coneixement d'aquesta època de la història d'Espanya i, a la vegada, establir les possibles vinculacions amb el món actual. El període cronològic que abarca és des dels inicis de l'Edat Moderna fins a finals del segle XVIII
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent