DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PROTOHISTÒRIA DE LA MEDITERRÀNIA Codi 12204224
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Adreça electrònica elisabet.huntingford@urv.cat
Professors/es
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web
Descripció general Coneixement de diversos territoris mediterranis entre els s.XII - IV a.C.,especialment els procesos colonitzadors (fenicis i grecs), i les societats de la Península Ibèrica (Tartessos, món ibèric).
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent