DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) SEGLE XVIII I LA IL·LUSTRACIÓ Codi 12204235
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Quart 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Adreça electrònica jose.fabregas@urv.cat
Professors/es
FABREGAS ROIG, JOSÉ
Web
Descripció general Aprofundir en el coneixement del segle XVIII en els àmbits europeu, espanyol, colonial i català, des del punts de vista polític, econòmic i social. Establint possibles vinculacions amb el món actual. El període cronològic que abarca és el segle XVIII.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent