DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) PRÀCTIQUES EXTERNES I Codi 12204501
Ensenyament
Grau d'Història (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Pràctiques Externes optatives Tercer AN
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Adreça electrònica elisabet.huntingford@urv.cat
Professors/es
HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET
Web
Descripció general La asignatura permite el desarrollo de la práctica profesional asociada con la historia en sus diversas vertientes. Además el alumno se introduce en la dinámica empresarial o institucional, descubriendo el funcionamiento interno de los museos, archivos, empresas de gestión patrimonial o arqueológica por citar algunos ejemplos.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent