DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) ICONOGRAFIA Codi 12214002
Ensenyament
Grau d'Història de l'Art (2008)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
SERRANO COLL, MARTA
Adreça electrònica marta.serrano@urv.cat
xenia.granero@urv.cat
Professors/es
SERRANO COLL, MARTA
GRANERO VILLA, XENIA
Web
Descripció general Els estudis d'iconografia pretenen aconseguir la identificació, lectura i interpretació del missatge que tanca l'obra d'art, sigui el que sigui el seu gènere, amb la intenció d'arribar a conèixer el seu contingut simbòlic.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent