DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ECONOMIA ESPANYOLA Codi 16061004
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
RUIZ SALVADOR, ESTHER
Adreça electrònica esther.ruiz@urv.cat
Professors/es
RUIZ SALVADOR, ESTHER
Web
Descripció general Es pretén que l'alumne interpreti els fets més rellevants de l'estructura econòmica de l'Estat espanyol a partir de les eines que proporciona la teoria econòmica.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent