DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ESTADÍSTICA II Codi 16061006
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Segon Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MASIP VIÑES, JOAN
Adreça electrònica joan.masip@urv.cat
Professors/es
MASIP VIÑES, JOAN
Web
Descripció general Inferència estadística: probabilitat, mostreig, estimació i contrast d'hipòtesis
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent