DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ANÀLISI MATEMÀTICA II Codi 16061014
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Web http://moodle.urv.cat/
Descripció general Càlcul numèric d'una variable real. Diferenciació de funcions de vàries variables
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent