DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MICROECONOMIA I Codi 16061015
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Adreça electrònica mariajose.perez@urv.cat
Professors/es
PÉREZ LACASTA, MARIA JOSÉ
Web http://gandalf.fcee.urv.es/professors/AntonioQuesada/docencia.html
Descripció general L'assignatura proporciona els coneixements fonamentals de la teoria microeconòmica; en especial, la teoria de mercats.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent