DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MICROECONOMIA II Codi 16061016
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
PASCUAL LORENTE, ALBERT
Adreça electrònica albert.pascual@urv.cat
jose.curull@urv.cat
Professors/es
PASCUAL LORENTE, ALBERT
CURULL GASOL, JOSE
Web http://gandalf.fcee.urv.es/professors/DaniloGuaitoli/docencia.html
Descripció general Desenvolupar l'anàlisi del comportament individual dels agents econòmics, en concret consumidors i empreses. Presentar models bàsics d'equilibri general i les seves implicacions sobre la teoria del benestar.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent