DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA Codi 16061103
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Adreça electrònica aurelio.fernandez@urv.cat
Professors/es
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Web
Descripció general Introducció al càlcul diferencial i integral per a funcions d'una variable, i al càlcul diferencial per a funcions de vàries variables
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent