DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Codi 16061207
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Adreça electrònica amado.alarcon@urv.cat
Professors/es
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Web http://moodle.urv.net
Descripció general L'assignatura de Mètodes d'Investigació Social té por objectius proporcionar les tècniques i els instruments necessaris per la realització de diferents tipus de projectes d'investigació social, amb especial émfasi en l'investigació de la realitat empresarial i socio-económica.
Es recomana cursar aquesta optativa a 2n curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent