DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) POLÍTICA ECONÒMICA Codi 16062019
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
Adreça electrònica josemanuel.vila@urv.cat
Professors/es
VILA CÓRCOLES, JOSE MANUEL
Web
Descripció general L'assignatura preten oferir una visió sistemàtica de la problemàtica inherent a la presa de decisions dins de l'àmbit públic. Per això es justifica en primer lloc el paper que asumeix l'Estat a les economies modernes i a continuació s'analitzen diferents explicacions de les decisions polítiques preses a la realitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent