DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) HISENDA PÚBLICA Codi 16062021
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
Adreça electrònica juancarlos.sanchez@urv.cat
Professors/es
SÁNCHEZ TOSTADO, JUAN CARLOS
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Profunditzar en la realitat concreta dels programes de despesa portats a terme pels diferents nivells del Govern presents a Espanya
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent