DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DINÀMICA MACROECONÒMICA Codi 16062024
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 3 3 Troncal Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
Adreça electrònica marioeduardo.firmenich@urv.cat
Professors/es
FIRMENICH ., MARIO EDUARDO
Web
Descripció general Introduir els alumnes a l'anàlisi dinàmica, tot veient les aplicacions a models estàtics de macroeconomia intermèdia, així com el tractament més formal dels models, valorant la importància dels supòsits en els mateixos.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent