DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) FONAMENTS DE MÀRQUETING Codi 16062027
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GUILERA MORILLA, MARIA JOSE
Adreça electrònica mariajose.guilera@urv.cat
Professors/es
GUILERA MORILLA, MARIA JOSE
Web
Descripció general Avui el màrqueting esdevé una disciplina científica que regula les relacions d’intercanvi, que es donen a tots els àmbits de relació entre organitzacions i persones. Per això, podem dir que tothom té algun tipus de contacte amb la matèria i especialment aquells que al llarg de la seva professió hauran d’actuar en diferents funcions de l’entorn econòmic. És en aquest sentit que a la llicenciatura en Economia es disposa l’estudi dels fonaments de màrqueting amb caràcter troncal. L’optimització dels resultats a llarg termini dependrà de la capacitat que tinguin per crear valor per als seus clients i, en definitiva, del coneixement del mercat. La complexitat dels mercats i la pressió competitiva, suposen reptes constants als directius de màrqueting. Comprendre el procés de desenvolupament d’estratègies de màrqueting requereix entendre com les empreses creen i mantenen les entitats de valor per als seus clients, com analitzen el mercat i com posicionen els seus productes, mitjançant la comunicació i la selecció dels canals adequats. Les noves tecnologies tenen un paper fonamental en la implantació del màrqueting modern en un entorn global. L’assignatura de Fonaments de Màrqueting vol oferir una visió integral del procés de creació de valor, presentant els conceptes de forma progressiva, que permetin a l’estudiant analitzar la dinàmica dels mercats, les necessitats dels consumidors, i practicar la planificació de màrqueting a nivell estratègic i tàctic i al mateix temps practicar la planificació del màrqueting.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent