DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ECONOMIA CATALANA Codi 16062215
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Economia
Coordinador/a
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Adreça electrònica joaquim.margalef@urv.cat
Professors/es
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretèn aprofundir en el coneixement de l'economia catalana fent especial ressò en els canvis sectorials que han incidit sobre la mateixa, assenyalant la dinàmica d'aquestos i el seu grau d'obertura i competitivitat a l'hora de valorar les característiques de les unitats productives i la utilització alternativa d'inputs, el que en defitiva portarà a valorar la capitalització d'aquesta estructura productiva i les seves condicions d'adaptació en uns mercats cada cop més globalitzats.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent