DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DRET I POLÍTICA DE LA COMPETÈNCIA Codi 16062257
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Adreça electrònica mdelcarmen.iturrioz@urv.cat
Professors/es
ITURRIOZ LLOP, Mª DEL CARMEN
Web
Descripció general L'objectiu de l'assignatura es proporcionar a l'alumne la comprensió de les pràctiques contràries al Dret de defensa de la competència i a la competència deslleial, dins l'àmbit espanyol i segons la normativa europea.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent